skip to Main Content
0709 49 40 36 info@essentialtherapy.se

Kunskap att ta kontroll…

över ditt liv, din kropp och ditt mående. Efter flera år som terapeut har det växt fram ett djupt intresse för att hjälpa kvinnor i alla åldrar, men jag arbetar också med män i alla åldrar. Jag ser hos alla som söker min hjälp ett stort behov av vägledning i den uppsjö av information till hjälp och självhjälp som finns. Ur bredden av utbildningar och erfarenheter söker jag just det som Du behöver. Jag skalar av, letar grundorsaker för att balansera och hjälpa dig läka inifrån och ut.

Det första mötet är viktigt. För dig som klient, men också för mig som terapeut. Det är här som du lyfter fram dina önskemål kring det du upplever i ditt liv, som skapar obalans.

Här kartlägger vi dina behov, vilka olika terapier och livstilsförändringar vi behöver fokusera kring.

Ofta blir det en blandning av olika terapier för att optimera utefter dina behov.

I grunden ligger en bas av trygghet och respekt för dina upplevelser och känslor, vilka omfamnas av min kompetens inom olika terapiformer.

Det finns också möjlighet till terapi via skype eller facetime

(1,5 tim) 1200 kr

Enskilt

Vi träffas för att samtala kring ditt liv här och nu. Vi ser till helheten – ditt fysiska, mentala och känslomässiga jag. Steg för steg letar vi obalanser, lyfter fram, analyserar och balanserar. Genom att spegla och möta dig där du är, skapar jag en trygg miljö där orden kan flöda. Vi låter dem flöda i ett rum där allt är tillåtet att uttryckas, där allt möts med respekt för dig och det du känner.

Att känna tryggheten att uttrycka det innersta kan i sig vara djupt helande. Att göra tankarna och känslorna konkreta genom att klä dem med ord är befriande och ger oss möjligheten att se på dem ur andra perspektiv än tidigare.

Par

Vid Parterapi utgår jag ifrån att var och en har haft minst ett enskilt samtal. Detta för att varje part ska få sitt utrymme att belysa sin situation och sina behov i en neutral miljö. Därefter möts vi tillsammans och jag stöttar och vägleder er i er kommunikation. Jag hjälper er se situationen som uppstått ur objektivt och neutralt perspektiv och ger er nya verktyg att hantera den.

Ofta möter jag klienter som redan har tänkt en hel del och har fullständigt förvillat sig i tankarnas labyrint. Då speglar jag orden, hjälper till att strukturera upp vad som är vad. Jag belyser tankemönster och beteenden och ger vid behov konkreta verktyg i form av övningar och tydliga bilder att förändra livet med.

Det finns också möjlighet till terapi via skype eller facetime

Samtalsterapi enskilt (1,5 tim) 1100 kr
Samtalsterapi i par (1 tim) 1200 kr

Vi styrs av våra hormoner, vissa mer och andra mindre. De påverkar oss fysiskt, mentalt och känslomässigt. Det är ett system som påverkar oss lika starkt som vårt nervsystem, men har längre tid från det att en orsak ska ge symptom.

Det är viktigast att finna grunden till obalansen, men även behandlingar av symptom kan vara nödvändiga för att så snart som möjligt må bättre och börja fungera som människa igen.

Det finns flera orsaker till en hormonell obalans, men de vanligaste är stress, brist på sömn, övervikt samt brist på näringsämnen. Det kan också vara ett för stort intag av socker och kolhydrater.
Den hormonella obalansen kan visa sig på många olika sätt och ge flera olika symptom. Symptomen i sig kan vara svåra att hitta samband till vilken/vilka de hormonella obalanserna är, men kan skapa så stora problem i vardagen att det är svårt att leva ett funktionellt liv med jobb och relationer.
Många människor går länge med hormonella obalanser och mår väldigt dåligt utan att veta att orsaken är hormonell. Att gå länge med en hormonell obalans i sig ger ofta fler hormonella obalanser, då alla våra endokrina körtlar hänger samman likt ett spindelnät. Händer det något i en körtel, påverkar det förr eller senare även de andra körtlarna positivt eller negativt.
Det finns flera olika diagnoser och symptom som är grundade i hormonella obalanser. Allmän trötthet, sömnsvårigheter, utmattningssyndrom, nedsatt livslust, minskad sexlust, depression, allergi, nedsatt immunförsvar, underproduktion i sköldkörteln, sk hypotyreos, binjureutmattning, smärtsamma menstruationer, PMS, PCOS, besvär före-, under- och efter klimakteriet, inkontinens, torra slemhinnor etc.
Genom Hormonterapin analyserar vi symptom och olika besvär. Vi gör en kartläggning över vad vi behöver göra för att balansera upp de obalanser som finns idag, och lägger upp en plan för 3 månader framåt. Detta för att kroppen ska hinna balansera och läka naturligt. Därefter bokas en uppföljning med eventuellt en ny plan om det finns behov.
Planen utformas alltid utefter Essential Therapys holistiska hälsoperspektiv, där det finns möjlighet att välja olika kombinationer, beroende av hur akut behovet är samt hur stor insats klienten kan och orkar ge för att balansera.

(1,5 h) 1100 kr

Vi erbjuder även terapi via skype eller facetime

Genom ett inledande samtal ser vi tillsammans över din livsstil och livssituation – t ex relationer och arbete. Vi lyfter fram dina kostvanor, dina träningsvanor, din återhämtning och din mentala status just nu och ser dem ur ett holistiskt (helhets) perspektiv, då allt hänger samman och påverkar varandra.

Kartläggningen ger dig en inblick i hur du mår, varför du mår som du mår och vad du kan göra för att leva friskare och få mer energi i ditt liv. Planen för förändring och utveckling är alltid baserad utifrån dina förutsättningar att lyckas, utifrån livssituation och andra förhållanden.

Den holistiska hälsoterapin innefattar

Kostrådgivning
Personlig träning /Rehabträning
Mental träning/mindfulness
Återhämtningcoaching

Det finns också möjlighet till onlinemöte via skype eller facetime

(1 h) 800 kr

En energibehandling där jag på olika sätt såsom massage, skakning, stretch, tryck, dynamiska mobiliserande rörelser genomför en kommunikation med din kropps fokus i stället för, som i intellektuell samtalsterapi, ditt tankesinne. Det är ett samspel mellan vägledande frågor och dina kroppsliga svar – fysiskt och verbalt.

Det ger dig möjlighet att frigöra känslor, tankar, spänningar och obalanser ända ner på cellnivå. Här frigörs lagrade cellminnen som är dagsaktuella, ibland lagrade sedan barnsben.

Terapin passar dig som behöver öka närvaron och känna kontakten med din kropp tydligare. Den passar också dig som har letat i tankarna efter förklaringar till ett mående eller beteende du inte önskar.

Vid långvarig stress, chock eller traumatiska händelser som till exempel fysiskt våld och övergrepp, leder detta ofta till att kroppen stänger ner en del av systemet och all fokus går till tankar och intellektuellt kontrollbehov. Kroppen manifesterar din energi materiellt.

Allt hänger samman – dina tankar, känslor och din fysiska kropp.

(1 h)  800 kr

Back To Top