skip to Main Content
0709 49 40 36 info@essentialtherapy.se

Följande föreläsningar erbjuder vi just nu, för privata grupper och som storföreläsning

Kvinnan, hormoner och relationer

Kan hormonella obalanser påverka oss negativt mer än på det fysiska planet? Finns det någon möjlighet att hitta balans mitt i hormonkaoset?

Föreläsningen tar upp hur vårt hormonella system hänger ihop och hur obalanser kan påverka våra relationer på jobb, med familjen, i vänskapsrelationer, den sexuella hälsan och livet i allmänhet.

Föreläsningen är 2h och inklusive tid för allmänna frågor och reflektioner från deltagarna.
Föreläsningen anpassas efter deltagarna vid behov.
Mer info är tillgänglig vid offertförfrågan
Pris: Offert

Lust och passion genom livet

Går det att putsa fönster och skala potatis med lust? Skulle det vara möjligt att passionens drivkraft kan ge oss det jobb vi längtar efter? Kan lust och passion stimulera kroppens självläkande energi och ta mig ur en utmattning?

Om att våga känna lusten och passionen till livet mer än när vi är nyförälskade och att använda oss av denna drivkraft i allt vi gör till vardags – både på jobbet och i våra sociala nätverk.

Föreläsningen är 2h och inklusive tid för allmänna frågor och reflektioner från deltagarna.
Föreläsningen anpassas efter deltagarna vid behov.
Mer info är tillgänglig vid offertförfrågan
Pris: Offert

Att leva – inte bara överleva

Hur håller vi livsgnistan vid liv trots fysiska och mentala belastningar? Är det möjligt att se motståndet som en drivkraft?

En föreläsning om att känna kraften inifrån, oavsett yttre påfrestningar. Föreläsningen erbjuder konkreta verktyg att ta till för att hålla livsenergin gnistrande.

Föreläsningen är 2h och inklusive tid för allmänna frågor och reflektioner från deltagarna.
Föreläsningen anpassas efter deltagarna vid behov.
Mer info är tillgänglig vid offertförfrågan
Pris: Offert

Den nakna sanningen

Vad är sexuell hälsa och hur påverkar den oss i livet i och utanför kärleksrelationer? Kan sexuell ohälsa påverka vårt vardagliga liv – yrkesmässigt och socialt?

En föreläsning om hur den sexuella energin kan vara en viktig drivkraft i våra liv och att hur den aktiva sexuella energin ger hälsa och kreativitet.

Föreläsningen är 2h och inklusive tid för allmänna frågor och reflektioner från deltagarna.
Föreläsningen anpassas efter deltagarna vid behov.
Mer info är tillgänglig vid offertförfrågan
Pris: Offert

Yoga, andning och meditation – workshop

Stämmer det ordspråket – ta några djupa andetag så lugnar det ner sig? Kan andningen påverka våra cirkationssystem – blod och lymfa – så att vi med andningsövningar kan bli mindre beroende av medicin? Kan andning och meditation ge oss så pass mycket mer energi till vardagen att vi kan bli effektivare på både jobb och i hemmet?

En workshop i andningens betydelse helhetshälsan, fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Vi fördjupar oss genom en föreläsning kring andning och meditationens effekter. Efter föreläsningen, utför vi praktiska yoga -, andnings- och meditationsövningar för att få en personlig upplevelse av teorins verkan.

Efter workshopen har du tillgång till större kunskaper om dig själv och din omgivning. Du har fått flera verktyg för att leva ett hälsosammare liv, både i yrket och i vardagen.

Längden på workshopen är normalt 3 -4 h inklusive tid för allmänna frågor och reflektioner från deltagarna.
Workshopen kan anpassas efter deltagarna vid behov, kring både tid och innehåll.
Mer info är tillgänglig vid offertförfrågan
Pris: Offert

För en friskare arbetsmiljö

För företag och organisationer att optimera sin verksamhet och lönsamhet, genom en friskare arbetsmiljö. För den enskilda människan att ta kontroll över sin livssituation och må bättre fysiskt, mentalt och känslomässigt, privat och på jobbet.
Ur ett brinnande intresse att förmedla kunskaper kring Hälsa och med flerårig erfarenhet som pedagog, skapar jag föreläsningar och workshops för företag. Föreläsningarna ger kunskaper kring helheten för alla att reflektera kring, för att optimera hälsan och friskvården. Genom workshops praktiseras erfarenheterna och sätts in i sammanhang för gruppen och den enskilda individen.

Jag skräddarsyr föreläsningar och workshops efter behov och önskemål. Detta ger en unik möjlighet för en hållbar utveckling på varje arbetsplats.

Förslag på upplägg

Enkel: 1,5 h Föreläsning kring Stresshantering (Ett tillfälle)

Dubbel: 1,5 h Föreläsning kring Stresshantering, 2 h Workshop kring Stresshantering i grupper (Två tillfällen)

Helhet: 1,5 h Föreläsning kring Stresshantering, 2 h Workshop kring Stresshantering i grupper, Enskilda uppföljningar kring grupparbetet i Stresshantering( 20-30 min/per deltagare)

Pris: Offert

Yoga på arbetsplatsen

Jag kommer gärna till Er och optimerar friskvården genom Yoga på arbetsplatsen. Tidigare upplägg som jag arbetat med har varit LUNCHYOGA, PAUSYOGA, AFTERWORK YOGA. Detta efter önskemål på de olika arbetsplatserna. Gemensamt kommer vi fram till antal tillfällen utifrån syfte och mål.

Pris: Offert

Back To Top